Links

Luisterkind werker.nl

Praktijk van Nathalie pieper

Luisterkindwerker en klassiek homeopaat

Praktijk voor Kind en Gezin

tel: 06-17441000

www.kinderhomeopathie.nl

www.gezinshomeopathie.nl

Praktijk voor energetisch contact

tel: 06-17439995

www.praktijkvoorenergetischcontact.nl

Centrum voor Energetisch contact

www.energetischcontact.nl

www.centrumvoorenergetischcontact.nl

 

Diana van Beaumont

www.dianavanbeaumont.nl

 

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)

Tel: 0171 499595

www.nvkh.nl