Kinderen

      Luisterkind Werker

Mediamiek werker Nathalie van der Stelt,

Luisterkindwerker en Klassiek homeopaat (Vergoed door alle zorgverzekeraars)

Kinderen

 

Veel kinderen zijn gelukkig en blij.

Maar helaas zijn er veel kinderen waarbij het niet zo goed gaat.Slecht presteren op school, veel huilbuien, niet zindelijk willen worden, moeite met sociale contacten, onrust, slecht slapen, extreme boosheid en zo zijn er nog meer zaken te noemen, waar ouders zich zorgen over maken. Er zijn veel ouders die zouden willen weten wat er in het koppie van hun kind omgaat. Maar het  kind is vaak te jong of kan simpelweg niet benoemen waar de basis ligt van de problemen die het ondervindt.

 

De afstemming

Ik kan een afstemming doen op uw kind. Hierbij kan ik op telepathische wijze contact leggen met uw kind, zonder dat we samen in één ruimte zijn. Tijdens de afstemming praat ik met uw kind of voel ik dingen over uw kind en wordt duidelijk waar de knelpunten zitten. De ene keer kunnen we het probleem op dat moment direct oplossen, de andere keer vraagt het inspanning van de ouders om aansluitend zaken te veranderen of aan te passen.Ik luister naar het kind. Daarnaast bieden ouders mij de mogelijkheid om een schakel te zijn, zodat ook zij vanaf dat moment anders en beter naar hun kind gaan luisteren.

 

 

Gewoon geïnteresseerd

Uiteraard kan er ook contact gelegd worden als alles wel goed is en goed voelt. Als je als ouder eens wilt weten hoe het met je kinderen gaat, om te weten of er dingen zijn die ze het anders willen. Vooral voor kinderen die nog niet kunnen praten is dat erg handig. Redenen genoeg voor een afstemming.

 

Voor wie is deze afstemming?

 

- Voor kinderen die wat ‘problemen’ hebben, van welke aard dan ook.

- Voor kinderen met een ziekte of verstandelijke beperking, waardoor ze zich

verbaal niet voldoende kunnen uiten.

- Voor kinderen zonder "problemen" waarvan de ouders zelf willen weten.